חלוני פתוח

אך איננו נדפק

שולח אור ואוטמו.

חלוני פתוח-

רוצה הוא התדפקות, הדבקות.

תחינתו שולח, אך גם גן הילדים

מקשיח ליבו - ילדה מדלגת על האספלט

רק משום שמביטים בה.

ואני- אני דילגתי כדי לחוש ריחוף של ערב שבת.