עולה מעלה ואז יורד

לפעמים מועד

מתאמץ לא להישבר, לא להיכנע

למרות כל הטילטולים והחבטות

הוא לא מפסיק לנסות

יודע שעליו להגיע ליעדו

מנסה משתדל, אך הפחד עליו גובר

אולי לא יצליח? אולי יוותר

אבל לא, הוא לא מתייאש

הוא יצליח, אין לו ספק

הוא יודע

מישהו שם רוצה בו

הוא מתקדם עוד ועוד

נאבק, והנה הוא קרוב

עוד קצת, מאמץ אחרון

הוא הצליח

למרות שהוא בסך הכל

קטן, פשוט

מכתב בבקבוק