לי השיר

לי הוא ולך

כנף המלאך

וזכרונו הנשכח

מבטיח נצורות

ליצר העצור

בלב הנצור

 

לי השיר

במטע תפוחים

בינות לעצי אלה

השזורים בגבעה

אל עמק ירוק

בין דמע ושחוק

 

לי השיר

ולך המנגינה

וצחוק ילדה

עולה

ממיס את הסלע

ומתוכו: כנף המלאך

חיוכו הנשכח

 הוא לך