איפה כל הדמעות?!

 

השחקנים יאמרו

שהם בכו אתמול

בגלל הלחץ העצום.

 

האנשים המאושרים

יגידו שהם לא זוכרים

מתי לאחרונה בכו.

 

אנשי העסקים יאמרו

שאין להם זמן לבכות,

אנשים יותר מדי קשוחים.

 

האנשים העצובים

יבכו ויבכו ולא צריך

תשובה אחרת.

 

ומי אני ואיפה החיים

שלי? וזאת לא שאלה

רטורית וגם לא אמצעי

אומנותי.

 

זוהי רק שאלה פשוטה

ואני פשוט צריכה לבכות.

 

אני הרגשתי דמעות

החומקות ברקמות

הפנים אך הן לא

יוצאות וזה כואב

להרגיש אותן כל

כך עמוק.

 

מי יבכה לאושר

ומי יבכה לעצב,

מי יבכה בכלל

ומי יוציא לי את

הכל באמצעות

נוזל הדמעות?

 

לא, אני לא בוכה.

זאת העין הרגישה

מהעיפרון השחור,

כל האיפור נמרח,

אצטרך איפור חדש.

 

ואל תשכחי לקנות

קרם לחות חדש,

פניי יבשות מדי.