בס"ד.

 

 לסתו

 צלילות אלוקית

 המרחיקה ראות

 כדי שירטוט הגבעות

 הכחולות שבאופק

 לכלל חמוקים עגלגלים

 של בריאה

  הנולדת

 מחדש.

 

 

 לסתו

 רוח קרירה

 הנושבת פנימה

 לטלטל את הנפש

 בגוף קייצי לאה

 אל מחוזות של

 געגוע

 עדן

 ותמורה.

 

 לסתו

 ריח של הבטחה

 לגאולה ,

שאינה נגמרת

   לעולם

 של כתמי אפור

 חולפים

 של טיפות פזורות

 ככוכבים

 של אדמה מיוחמת

 המדיפה זיעה

  מתוקה

 והנכונה

 לאהבת חורף

 רטובה