"מדוע אַת עומדת מאחוריי
כשאני מביט בחלון?
אם אַת רוֹצָה לראות
את מה שאני רואה
עמדי לצידי ונביט יחדיו.
אם את רוצה שאביט
בָּךְ דרך החלון
צאי ועמדי בגינה,
ואז אוכל להביט בָּךְ
עומדת מולי ורוֹאָה אותי
 מעבר לחלון".

"אני עומדת מאחורֶיךָ
כשאתה מביט בחלון
כי אני מקנאה במה שאתה
רוֹאֶה בגינה בזמן שאני עומדת
מאחורֶיךָ ומקווה שתסתובב
ותביט בעיניי במקום בנערה
שעומדת בגינה ומביטה עלֶיךָ
דרך החלון."