יום אחד, תיזכר.

 

בליל קיץ, מחפש פינה.

על המרפסת- צללי הפנסים, והאור.

כשלדמעות לא תהיה מנוחה,

ולנפש לא יהיה עוד מלבד המזור.

יום אחד תיזכר.

 

ביום קיץ- תהלך בשדות.

על השביל, לכבודך, חרציות לבנות.

רוץ לך, נער, מן הים אל החוף.

מצא אחר כיסופים את הסוף.

יום אחד תיזכר.

 

זה יגיע, בין שמחה לזעקה.

ליל קיץ יבוא, יום אחד. תתעורר.

יהדהד זיכרון , תשמע שוב קולה.

תביט בעצמך, תראה את הקיץ, תיזכר.

 

שחפים יקרעו את העננים, בידך הפשוטה

בנפש רכה. חפש, תחפש.על השביל, במרפסת .תמצא.

יום אחד, ליל הקיץ, גם אני-

מילים שנאלמו, כל שהיה שייך רק לי-

ואתה, בשפתך הגמורה, בנפש בוכה,

בקול צהלה, בריצה רחוקה..

החוף הים  קיץ לילה יום

זה יבוא, גם אתה, זה שלך.

 

יום אחד, תיזכר.