לעמוד עם כל העם מול הים לשמוע שאגות מלחמה מאחור להזכר לזכור ולראות את הים השחור סוער, עמוק ולא מוכר לצעוק אל ה' ולשמוע תשובה: דבר אל בני ישראל, סע! אי אפשר להשאר ומפחיד לעבור ונחשון קופץ לתוך הים אם ה' אמר - אני שם! וכל מי שקצת נחשוניות בליבו קופץ לגלים אחריו הגלים נסוגים, נעמדים בשני טורים גבוהים עצומים אבל ישרים ובתוך כל הים הסוער שביל ישר, יבשה עמוד האש קורא: אחרי... להכנס וללכת בתוך הים, יחד עם כל העם. אנשים,נשים וטף. כמו צאן קדוש אחרי הרועה. והלב לא מאמין למה שהוא רואה והשימחה מחלחלת באנשים דמעות מתערבבות בחיוכים. וכל השונאים טובעים בים, ועמוד האש מאיר ומחמם, וכולנו הולכים אחריו. צעד אחר צעד, אחד אחד לשם.