אהבה זה רגש מסובך לפעמים אני אוהב אוהב הכל הכל כולל הכל! לפעמים זה מתחלק לפעמים זה מתחלף מאחד לאחד מאחת לאחת אני מרגיש אהבה לכל אך איזו היא אהבת אמת? איך אדע? אולי אתלה שלט "מחפש אהבת אמת"? "מחפש חצי שני"? מה אעשה? יושב, נבוך! נו?! מה הפתרון?! לנסות למצוא! לא להתבייש! לשאול, לבקש, לדבר ומצד שני צריך דבר קטן אך גדול נו?! ניחשתם?! תפילה!!! כן! תפילה!!! לבורא עולם מזווג זיווגים שימצא זיווג הגון נכון! ישר! שתתאים לכל הצרכים שיהיה אפשר לתת לה הכל ובעיקר אהבת אמת בטח כמה דמעות, דמעות כאב יורדות בגלל זה! אהבה כזאת אש היא! או בעיתה או אחישנה כך תמיד אומרים על זה ואני אומר בבעיטה "אחישנה!!!" כן בעז"ה לכולנו! קודם השתדלות ואח"כ תפילה "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ד' ישפוך שיחו" מותר לשפוך שיחך לפני בורא עולם הוא מקשיב ועונה רק צריך להסתכל נכון ורואים שהתשובות באות מאליהן! "ד' העלית משאול נפשי חיתני מיורדי בור" שנזכה להבעיר בלב כל אחד