באזיקי זהב עקוד

על המזבח

נשאת הזעקה

מירכתי יקום עד אינסופו:

 

מפשע חף הנני

חף מנקם ורֶשַׁע

אין רחמים בי

אף לא חמלה

 

כספינקס על המשמרת

סביב אש הזמן

המשרתים בקודש

ממסמרים תפילות

אל קרבנם

דמעת האלוהים

האבן בליבם