במודעה קטנה ראיתי
שאינך יותר

כל השבת כבר לא היית
לא ידעתי
אמרת לי שאת
אוהבת אותי ולא מספיקה אף פעם

אני שלא הספקתי
עוד כתוב לי: להגיש לך עבודה
לקפוץ לביקור,
להביא לך לקרוא את הקפות ביער

עכשיו בנייך יתומים
אני בכיתי טומנת את הראש בחיק אימי
איפה את

עד לא מזמן כאן מאוד,
מלמדת אותי כישורי הוראה ונבכי מערכת החינוך
מלמדת אותי שאפשר--

רק הקול שלך באוזניי, החיוך
"
את יודעת שאני אוהבת אותך"

את יודעת, גם אני.