יש בי אור

וחיים

ותקווה

ואהבה גדולה

כשרון

ורצון

שאיפות

ומילה טובה

אז מי אתה תגיד לי בבקשה

שתגיד לי שאני לא מספיק