הלכנו

הלכנו עד שנגמר

עד שנהיה

 

עד הרפסודות

שעגנו

שזנחו

 

עד נמל ירוק אפור

עד רוח

 

תמיד הלכנו

 

 

עוד