כל חיי גדלתי בין אנשים, ולא מצאתי טוב לנפשי אלא בדידות.

כל ימי הייתי בודד, ולא מצאתי טוב אלא בחברה.