אבי המעונה                                                                       

חזר מן המתים                                                                    

לקונן עלי                                                                           

שֶמֵימַי מרים                                                                        

קברו צחיח                                                                         

עורבים פוקדים אבניו

עינַי חלמיש