עוצם עיני מתגעגע,אל

החיוך שבפניך, אל השמחה

ואל היושר, ששזורים בתוך חייך,

ורוצה אני לזכות, לעוד

חיבוק אצבעותיך, והמבט שבעיניך,

שמשדר את הודאי, מבטל

את הספקות, אהבתך אינה

חלום. לו ישבתי לצידך,

לא ביקשתי אז דבר.