רגליים יחפות

זוג אחד

של עקבות

על קו החוף.

 

רגע מדהים

בין חושך לאור

הרגש גואה

לב דופק,

זה מתקרב,

אני יודעת.

 

זריחה

שקיעה

גלים מלחכים

את החול.

 

הקרבה לאדמה

למים,

מזרים בי חיים,

מגעה המלטף

של הרוח

פורעת את שיערי,

מטהרת אותי

מהזוהמה שכסתה אותי.

 

שני זוגות

של עקבות,

עכשיו אנחנו שניים-

אני ונשמתי

כזוג אחד

פוסעים לאופק...