מי יוכל לפאר-

את שארית הקודש לשמר.

בקול נעים ומזמר,

בניגונים לשורר.

את הרגשתה שוב יעורר,

ובדמיונה הוא מצטייר-

החזון המתבקש

כאור עליון עוטה לובש.

בנעימת הרוח בניגון מופלא,

בתפארת פנימיותו הוא נִתְעָלַה.

ניסיון בעל תוכן ומהות נשגבת

זיק של דמעה על לחייה היא שוב רועדת.