מוקדש לכל הבנות שרות שמרגישות שעוד רגע והן משתגעות סופית...

 

לא אני לא חייל.
רובה אין לי.
אל שדות האש לא יצאתי
אך קרבות אחרים ידעתי

לא אני לא פרטיזן
וגם לא מורד בגטאות
אני  לא לוחם גח"ל
וכלל לא הגחתי מהמחנות.

לא מתנחל הרוג ביישוב
או יהודי ירוי בכבישי ארצנו
לא נפגעתי מפיגוע
וגם לא נחטפתי מדרכי

יהודי פשוט אנוכי.
לא גבורות לי
וגם לא גדולות ונשגבות
ורק עני מלאו בדמעות

יהודי פשוט
בשרות האומה
מבלי שאון הקרב
רק בקול דממה דקה

בלי לראות את זוועות המלחמה
אך עם אש עקדה יוקדת
על מזבח שפיותי
אקריב לך את נפשי, מולדת