לא ידעתי מה לחשוב,

לא ידעתי מה לומר.

ידעתי מה חשוב,

מה אסור, ומה מותר.