אור על פנייך נוהר ומפציע

 , מבין עבי הענן בדרכך

שיפעת שערך בקשת רקיע

.עינייך שפתייך וחום חיוכך