הרגשה מוזרה אותי עוטפת
מין חושך מעורפל שכזה
ההרגשה הזו אותי מטשטשת
לא רואה את מה שקורה

רק בוהה בעולם שמולי
רק שותקת, בלי מילה
לא מדברת, גם לא בשבילי
מרגישה כה מוזרה

מסתכלת בלי לשאול
רואה עולם מוזר, גדול
מסתכלת על הכל -
לא רואה את הכל יכול

אני חושבת בשתיקה
מהסה, לא מדברת, מחרישה
לא רוצה להרגיש מעיקה
ולא מוציאה מפי מילה