שדות – שיבולים, עלו בשמש; זהבה נפוץ, כפז מעל האופקים. שלום וזיו – זוהרה, היא מקרנת, בהאר, לעתיד את הנתיב!