אם אין חומה לא מבוקעת
בלב ליבה של האומה
אולי הגיעה עת לטעת
את זרע התחדשות פני השכינה
בלב ליבה של עיר הקודש,
בתוך צלעות ארץ ציון,
על פני הגוף אשר מוטל ומעלה כבר עובש...
להיות עם הציבור, אבל לצאת מן ההמון.


אולי הגיע זמן בו בושתנו
צריכה להתחלף בגאווה
שתשיבנו אל החיק של ראשיתנו
ותדחפנו לבניית מקדש, שמקורו באהבה.