כיצד נוכל לישב בלי בושת
בשמוע אלו המילים?
כיצד נוכל ליתן כך ליבושת
למשול ברשת הצלילים,
שנשמעים כתגובתנו
לדבר הלל לרב-שוחט,
אשר חיסל את אבותינו
ובקרבנו עוד שולט?

גופה בת כשמונים וארבע
במאוזולאום עוד שוכנה,
והיא עוד חיה... מה נשאר בה?
שיער, ועור וצחנה...
מנהיג של ארץ לא קיימת
בגוף עודנו מתקיים
ובידו הנאלמת
מושך אחורה עם שלם.


ובציון, בעיר הקודש
קיימת לה קבוצת עיוורים
ישמעאלים הרוב, אם כי עברים יש גודש
והם בשבח לו דוברים!


אנשי השמאל והימין -
הגיע זמן להאמין
שהגידול הסרטני
אינו דמיון של תמהוני!
אם לא נפתח את העיניים,
אם לא נכרות את הקרניים
לדבר שטן המתחדש
בסוף נוכל רק לבקש
שהמורה המתהולל
של היטלר, סטאלין ופידל
כשברוחו את קיומנו שוב יחנוק -
לא יאריך את ייסורינו בצינוק.