רוֹעֲ רוֹעֵה וְיוֹנֵק מִשֵדֵיַה –

לא, זה לא עֶגֶל! הַבִיטִי! עִצְרִי!

הוא כבר תפס לו מקום בין דַדֵיָה,

בָּם בְּחוֹזְקַה הוּא אוֹחֵז – מַהַרִי!

רוּצִי, מִיָד אַבַדוֹן שְׂאִי רַגְלַיִיך,

כָּל עוֹד נַפְשֵך בִּרְחִי מִיַדָיו,

את החיים הוּא יוֹנֵק מִשַדַיִיך...

לא, זה לא עֶגֶל! שַטָן בְּעֵינָיו.

 

מה לַךְ, עֶגְלָה מְעוּדֵנֵת הַגֶרֶם,

כְּבָר אַת בָּגַרְתְ וּלְעֶגֶל חֵשְקֵךְ?

לא כל רצון מתגשם כך בְּטֵרֵם-

הַעֵת הוּא מַתַת וְתוֹרֵם לְטוּבֵך.