קווים ארוכים

מתווים דרכם בדף

מצייר ביניהם

את הזמן שחלף

 

קשורים הקווים

אחד מקביל לשני

ישרים מקבילים

אינם נפגשים

 

הזדמנות פוספסה

ליצור כוח כפול

מתחולל שם קרב

הרץ בהול

 

הקווים נוצרו

מתוך אותו עפרון

אך בשיחות ביניהם

שולט עוורון

 

פקחו עיניים

זמן להסתכל

אפשר שייפגשו

אם את הדף נקפל