זהב ילידים,חוף שנהב סירות קאנו עמוסות דגה בחופי טורקיז מרהיבים דקלי ענק נושקי חוף ריחות תבלים וצבע בליל ניבים בלתי מוכר וחיוך מפה לאוזן חושף שיני צחור אני מביט בעינ רוחי לבי שם,אני כאן חפץ להיות, לחוש את הריחות, הנופים פתע מביט אחד הילידים נושא מבטו לעברי מצביע עלי ומחייך