גלגלי על לשונך

דברי האמת והיושר,

אך דברי ברמזים וחידות

למען לא אבין כוונתך.

 

את רוצה לחשוף

את צפונות לבי,

אך זה אינו עולה על לבבי.

 

מי ירצה להתבונן בנגעי לבבו,

כשהרבה יותר קל

להתעלם מהמציאות?

 

אני יודע

שאני צריך להתבונן בקרבי,

אך תני לי עוד יום או יומיים

ורק אז תשובי לחפור בתוכי.