טבעת זהב לבן

אותך תהלום כיהלום

לעת ההיא נגיע

ניגע בחלום

 

המנגינה ניצור יחדיו

שלב שלב כנגינת תו,

את קיץ וחורף

את ניצוץ הכוכב

אני אביב וסתיו

כותב הגיגיו.

 

עת ירוק העשב

עת פרחים יפרחו

עת ימי אדר וניסן

נעלה ונפרח כשושן

כיין אהבה נושן

 

מגובה העין מגובה ההר

ממעוף הנץ

ממרום הצוק

מעומק הלב

 אוהב.