בשיר משולבים קטעים מתוך תהלים פרק ק"ז המסומנים במרכאות --------------------------------------- "יושבי חושך וצלמוות" שיא סבל אלפיים שנות תופת השמדה עלי מות, נתונים לחסדי רועץ לחלאת הקלגס השורץ בו מושג החמלה התנפץ ועל צלם אדם בא קץ. "תעו במדבר ישימון" בלב המאפליה הגועשת שנאת העם הרוחשת עידן הרוע הנאצי השולח חץ מורעל בשם גזע על לקטוף ולצוד אדם לקטל,שפך דם. "דרך עיר מושב לא מצאו" הדרך מסילה ותלאובות ועיר מושב מאחור ומחוז החפץ עם מספר חקוק ומולך וקרבנות ללא שם ואות עלי קבר ומות. "ויזעקו בצר להם" לאל בינות לעננים, שתיקה והסתר פנים וחושך ועלטה עלי ארץ כבאשמורת ליל אמש רגע לפני עלות השמש. "עוד יראו ישרים וישמחו" ופצעי עבר יתאחו והצורר האשמדאי יענש עד בלי די עד כי יעלם כעם ותפקידו בהיסטוריה ייתם כי חשב עצמו לעליון אך אחריתו כיליון.