זקוף ורם
כקני המנורה
הניצבים גאים
כמעשה ידי בצלאל
מול ים ההיכל
גל אחר גל.

גביעים משוקדים
פיתוחי חותם
זהב טהור מואר
על כתף ההר
בינות שופר קורא
תחת שמי בורא.

זיק מחשבת
בים אהבת אל,
באש דת למו
הופיע מהר פארן
ובשם האל רן