ממקום מושבו של משיח

בכיסא אליהו הנביא

ניבט נוף שמריח

שמזכיר דמותו של לביא

 

ולפתע נשמע קול שברים

שאינו יוצא משופר

הוא מרעיד את כל המרומים

נשמע מאחורי ההר

 

חמור נוער יורד בדהרה

ומעליו יש אור כאש בשיח

אור מסנוור כחמה

זהו אורו של משיח

הוא יורד ומביא את הגאולה

 

לו חיכינו פה למטה

ועכשיו הוא יבנה את המקדש

תקום מדינת הלכה

וכולם ילמדו בבית מדרש

 

וגר זאב עם כבש

באחרית הימים

וכהנים ירוצו על הכבש

ותתקים תחית המתים

 

השכינה תשכון על הר הבית

ויפולח לשנים הר הזיתים

המוסלמים יבקעו כזית

ותישמע שירת הלויים

 

חלום של ילד יהודי

של הסנדלר ברחוב ירושלים

שהמשיח יגיע על לביא

שהמקדש ירד מהשמים