על מה תבכי אמי, ומה דמעות נשאת,

הן לא תכירי, אמי, כי אני הוא שילדת?

חזרתי מן הקרב, אמי, אליו יצאתי להצילך,

פצעיי בים שטפתי, והגעתי לשטוף דמעתך.

על החוף, אמי, מצאתי שעתיד רוחך להחיות,

ואותו מן הים הבאתי, אבן חמודות,   אבן חלומות.

העתיד בו ראיתי, אמי, שיבוא לך הקץ לצרות,

מידי בא מן הים, אמי, עלם חמודות,   עלם חלומות.