היא אינה מודעת אל הרושם שקבעה דמותה בנפשי השותקת, אל עוצמת העדנות ששלחו בי גומות החן שלה. כמו קרבת אלוקים בה, שופכת אורה העדין מטביעה חותמה ותלך.