באו איבים מבחוץ, בחוץ

חדרו לבית מעט שבניכר

הגרו,טבחו ללא רחם

עד אחד לא נותר.

 

עוד זה מדבר,

ולא נקברו הקורבנות,

וזה בא לבשר-

תכפו עלינו הרעות.

 

באו איבים מבית,

עלינו לגרשינו מבית,

התצלח אלוקים בידם?!

האם נאבקנו לשמך לחינם?!

 

אבא, אנחנו אוהבים אותך,

אתה אדון גדול,

עשה למענך והושיענו,

הראה את שמך הגדול.

 

אליך אבינו עיננו

בלב נשבר ונדכה

עד שתחוננו ותעננו

אותנו אלוקים לא תבזה.