היכן את מחכה לי היכן החצי השני האם מאחורי הכרטיס השולי או מבעד לכרטיס המשני? ראיתי את דמותך נסתרת נעלמת ברגע הפיזור והיא מתמזגת, בבליל נטרפת והחצי השני נותר גזור. אפילו יש עשרות כרטיסים נסתרים ועוברים שינוי יש לבדוק ולהרים אולי באחד הסיכוי כדי שסוף סוף ולעד יתאחדו שני חלקי הלב ויהיו לחלק אחד כזיכרון חי ואוהב