גגות ירוקים וכחולים השכימוני כמו את נדי בארץ צעצועיו לגעת באור, מזריחת חודש יוני ועד לשקיעת חודש אב ובסניפי הדואר בכפרים נשכחים (כמו סאנגרד'י או גארד'ור אולי) הפקידים הם אשר לי בתור מחכים להדביק על גלויות את בולַי הימים לא חולפים כאן, שנה לא עוברת כך שרויה בתַרדֶּמֶת קייצה מדינה אשר כמו בפזמון של "כוורת", את הכתובת שלה לא תמצא