ניסיתי לתלוש את הפרח הצהוב אך שורשו היה עמוק מידי וחזק! ניסיתי לחפור סביבו והוא - כאילו להכעיס בהמון אבנים קטנות וצפופות סובב. הוצאתי אבן אחר אבן גרגר חול אחר גרגר חול עד שלשורש הפרח הגעתי. ולפתע גיליתי, שהפרח החל לנבול...