תשוקתה קוראת לי

נו כבר, תן תשובה

אף גופתה המעורטלת

בלאט, נושאת עימה דרישה

תבנית גסה פשטה בקשתה

הינני

ומי אתה