כשדם היה רק-דם ואש רק-אש ומים היו חיים נופי ילדות שלי היו נופי ילדות שקופים. דווקא כשהמפלס יורד החיים נעשים זולים יותר בשלוליות כהות של דם על אדמה של אש. והשקוף נראה גבוה מתמיד והוא נוגע בשמיים ובארץ והוא מוצק יותר. והוא שלי.