השחור אצלה מבעבע,

מפעפע,

מגיע לנקודת רתיחה

וגולש.

העולם כולו בשחור מתפלש.

רואה שחורות באופן קבוע,

כל אדם בעיניה- צבוע.

כל לחישה- מזימה,

כל צחוק- לעג,

וכל מבט רווי שנאה.

עצם החיים הם סכנה.

בני האדם את נישמתם לשטן מכרו.

ורק היא בגלל זהירותה,

עדיין שומרת על שפיותה...

 

 

מוקדש למלכת הלילה שבחיי.