רוח המהפכה עוד תנשוב מעל האנדים ומרחבי הסהרה;
שמשו של אוקטובר הקם לתחייה,
בסער נחשולותיה תזדקף.
פועלי התבל אזיקי-העבדות יִשְבּוֹרוּ;
עברת-סבלם בשצף-קצף תזדעף.

דגל העשוקים מעל בסטיליית העשירים יריע;
עידן חדש כעמודו של השחר יאיר.
שמשו של אוקטובר המתעורר תפיץ קרניה.
הֶהֳמון המשוחרר בגיל חירותו ישיר.

הררי באריקדות קוּם-יָקוּמוּ!
שודדי לחם העֳמֵלים יבואו על עונשם.
דרכו של לנין תהיה נר לרגלינו;
נצחון מעמד-הפועלים יושלם.

עמי-ארצות לשם דבר יהֳפוֹכוּ;
און מאבקינו יזעזע כל העולם.
אבן וּמָכּוֹש - נשקינו;
המהפכה העתידית - ברכה לכולם!