כשלהבת כוכבי - שביט, הזדקקו שמיים; השחר הפציע בלהבתו, כאור בוקר חדש. עם מטח אוורורה, בים דגלי - ארגמנת, העולם כולו, גלימת - כֶסֶל השחרור, לבש. מטח אוורורה - התקווה וקרן - אור אל הצדק! במעשי - תהילה של גיבורייך, חושלה פלדת - העתים. קול - תותחייך, בישר ראשית - הניצחון, לאנושות הפועלת; דגלייך, מעל העמים מתנוססים!