המצב, יחמיר עוד ועוד; לכך, העם נתן לגיטימציה! כמה שיותר עניים, יישנו ברחוב, כך יותר בריות, יתמכו בהמשך – הִידַרְדֶרַצִיָה*. המדינה: קריסת – בניינה, תואץ; השלטון, יוסיף בהמטת – זווע אחר זווע. מיליוני – אזרחים: ארנקם ייתש, אך הם ימשיכו, לתמוך בכך, כעבדי - רֶצַע. יש לגרום, שהעם ייצא מהשגרה, בהכריזו מלחמה, על שליטי – רַשַעַת; יש להוציאו, מחשיבה נדושה, ולהראות לו, ארשת שלטונית הפושעת! *הידרדרציה: שיבוש – מילה: הידרדרות, אותו יצרתי מטעמי חריזה