ככלי חרס

שבור לרסיסים,

אני מנסה

לאסוף

את עצמי

אבל

מתקשה

לזהות

בין

רסיסי

האנשים שסביבי,

מה שייך

לי

ומה

זר

.