מאוהב

בעצמי

כל

כך

שפשוט

לא

 נשאר

מקום

לשום

דבר

נוסף

.

 

אהבות

אחרות

ממלאות

אותי

בריק

אינסופי

תופשות

את

כל

הנפח

שהיה

שמור

לך

.

 

אהבות

רבות

דולקות

מסביבי

ואני

מסתנוור

מנרות

קטנים

לא

מסוגל

לראות

את

האבוקה

שלך

.