במקום שבו מתחילה היצירה

הרגשות

מוצעים למכירה.

קל להאמין. הכול קורה מתוך סיבה,

אבל אלוהים..

כל כך קשה למצוא אותה.

כי במקום שבו נגמרות המילים

מתחילים החיים,

אך יתנדפו החיים

ויישארו המילים

באותו המקום

בין אותם הדפים.

ואני בר החלוף,

בן התמותה-

בית קברות מהלך.