בבואי בשעריה אשמע קול ברואיה ולוחש לי החוף כאן יש קצב שונה קצב של תוף והכרמל עונה לי בקול גדול כאן יש אדמה שונה אדמה של קודש וחול וצוחקת לי השמש שאלי מעולם לא חייכה כאן יש אנשים יפים אנשים בזהוב......