איך עוד זורחת השמש?

איך צפרים מעזות לציץ?

 

לא אחד

לא שנים

לא עשרה

לא מאה

לא אלף

לא רבבה

 

ששה

ששה מליון אחים

נרצחו לי

 

ועוד

 

השמים

 

תכולים?